Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2024

 

Opieka Wytchnieniowa” na terenie Miasta Bełchatów w 2024 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do „PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2024, realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

2 listopada 2023
PF
Czytaj więcej o: Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2024

Uwaga - zmiana godzin pracy 31.10.2023 r.

U W A G A !

W dniu 31 października 2023 r. (wtorek) 

Ośrodek z siedzibą przy ul. Staszica 18 będzie czynny

w godz. 7.30 – 15.30 


 

U W A G A !

W dniu 31 października 2023 r. (wtorek)

Ośrodek z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 będzie czynny

w godz. 7.30 – 15.30

(dyżury prawnika i psychologa zgodnie z harmonogramem)

30 października 2023
ND
Czytaj więcej o: Uwaga - zmiana godzin pracy 31.10.2023 r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

17 października 2023
ND
Czytaj więcej o: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Projekt partnerski #napomocUkrainie

Miejski Ośodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie w partnerstwie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie realizuje lokalny projekt pt. "Integracja bez granic" w ramach akcji #napomocUkrainie.

27 września 2023
ND
Czytaj więcej o: Projekt partnerski #napomocUkrainie

Nabór na wolne stanowisko "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

25 września 2023
ND
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"