Bank żywności

          

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie informuje, że do 31 sierpnia 2017 roku kwalifikuje osoby do bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa, których dochód nie przekracza:

  • 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

POMOC ADRESOWANA JEST TAKŻE
DLA MIESZKAŃCÓW NIE KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MOPS.

Dystrybucja artykułów żywnościowych rozpocznie się jesienią bieżącego roku. 

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie, tel. 44 635 28 92
w celu zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej.