Zespół poradnictwa specjalistycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie prowadzi specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne w zakresie uzależnień oraz terapię rodzinną.

Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego oferuje pomoc bezpłatną i anonimową w zakresie:

1. Poradnictwa prawnego: prawo rodzinne, opiekuńcze, zabezpieczenie społeczne, ochrona praw lokatorów,
2. Rozwiązywania problemów osobistych, 
3. Trudności wychowawczych,
4. Umiejętności rodzicielskich,
5. Przemocy w rodzinie,
6. Pielęgnowania więzi w rodzinie,
7. Problemu uzależnień,
8. Psychoterapii  rodzin w kryzysie,
9. Terapii małżeńskiej i indywidualnej.

Wykaz dyżurów specjalistów
 

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁCHATOWIE

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Specjalista

Wtorek

8.00 - 12.00

Psycholog
mgr Ewa Szymańska

Wtorek 16.00 - 20.00 Prawnik
mgr Krzysztof Siwy

Czwartek

15.15 - 18.15

Specjalista Terapii Uzależnień
mgr Małgorzata Chwałowska

Piątek

12.30 - 16.30

Psycholog
mgr Agnieszka Olejnik - Klatd

Pon - Pt 7.30 - 15.30 Terapeuta Rodzinny
mgr Renata Turowska
Dla kogo jest terapia?

 

Zapisy do prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień - pokój 108, tel. 44/ 635 28 83, przyjęcia -

pokój 12

Dyżury odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2.

Terapeuta rodzinny mgr Renata Turowska - pokój 12, tel. 518 705 681

Dyżury odbywają się w budynku Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie

w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1a.