Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

 

Sekretariat  44 635-28-97; fax. 44 635-28-84
Informacja w sprawie świadczeń z pomocy społecznej 44 635-28-92
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych 44 635-28-80, 518-705-698
Informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych 44 635-28-82
Adres e-mail: mopsbelchatow@mopsbelchatow.pl
Bełchatów, Powiat bełchatowski, woj. łódzkie 
Numer NIP: 769-11-06-465
REGON: 004700711

 

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:
wtorek: 13.00 - 17.00

 

Numery rachunków bankowych 

ING Bank Śąski S.A. 57 1050 1461 1000 0024 1132 0639 -  dotyczy odpłatności ponoszonych za usługi opiekuńcze, odpłatności za  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pomoc w formie posiłku (obiady), oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń.

ING Bank Śąski S.A. 40 1050 1461 1000 0024 1132 0654 - dotyczy wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.