Programy - "Porozmawiajmy w Łódzkiem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2021

Programy realizowane są przez Województwo Łódzkie.

Informacja o programach:

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu: promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów, wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego, umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

REGIONALNY PUNK DIAGNOZY I TERAPII FASD W ŁODZI

Do jego zadań należy m.in.:
 - wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);
 - prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
 - prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;
 - organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

REGIONALNY INTERWENCYJNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób, w tym w okresie pandemii.

 

Autor: PF

Galeria

  • Powiększ zdjęcie