„Opieka Wytchnieniowa” na terenie Miasta Bełchatów w 2022 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 października 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do „PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejski Środek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 22.10.2021r. prosimy osoby zainteresowane ( lub opiekunów) o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, pod nr telefonu: 44 635 28 73 w terminie do 19.10.2021 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2022 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizacje Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Autor: PF

Galeria

  • Powiększ zdjęcie