Asysta rodzinna

Kim jest asysten rodziny i co robi?

Asystent rodzinyto towarzysz, osoba przez pewien czas wpierająca rodzinę, po to, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

Spotkania z rodziną odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny bądź w miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb (urząd, szkoła, świetlica środowiskowa, poradnia, przychodnia itp.). Na początku współpracy asystent rodziny spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej, jednak nie rzedziej niż raz w tygodniu. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonywanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracujacymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz, co inne służby społeczne wymagają od rodziny.


Pomaga tylkow  tym, co możliwe jest do osiągnięcia.