14 gru 2017

Kalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS w okresie styczeń - luty 2018r.

Submitted by Admin
Kalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS w okresie styczeń - luty 2018r.
  Zasiłki stałe Zasiłki celowe Zasiłki okresowe
Styczeń 17 12 (piątek), 15, 22, 24, 29, 30  22, 24 , 29, 30
Luty 15 5, 7, 13, 16(piątek), 20, 21, 23(piątek),  27 20, 21, 23(piątek),  27
Wypłata zasiłków okresowych za styczeń i luty w terminach wypłat zasiłków celowych.
UWAGA! W piątek kasa MOPS czynna do godziny 13.00.
Przelewy zasiłków będą dokonywane po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania