13 lut 2018

Kalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS w okresie marzec-kwiecień 2018r.

Submitted by Admin
Kalendarz wypłat zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS w okresie marzec - kwiecień 2018r.
  Zasiłki stałe Zasiłki celowe Zasiłki okresowe
Marzec 15

 5,6,9(piątek),13,16(piątek),20,23(piątek)

26,27,28,29

20,23(piatek),26,27,
28,29
Kwiecień 16

4,5,6(piątek),11,13(piątek),18,20(piątek)

23,26,27(piątek)

20(piątek),23,26,27(piątek)
Wypłata zasiłków okresowych w marcu za luty w terminach zasiłków celowych. 
Wypłata zasiłków okresowych w kwietniu za marzec w terminach zasiłków celowych
UWAGA! W piątek kasa MOPS czynna do godziny 13.00.
Przelewy zasiłków będą dokonywane po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania