27 mar 2018

Kurs Samoobrony dla uczestniczek grupy ,,Azymut"

Submitted by Admin

Samoobrona dla uczestniczek grupy „Azymut”

 

   W marcu 2018 roku rozpoczął się kurs samoobrony dla uczestniczek grupy radzenia sobie z przemocą w rodzinie „Azymut”. Jest to już III edycja zajęć z samoobrony organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie dla kobiet doznających przemocy.

   Działania zorganizowane w ramach kursu mają na celu w sposób prosty i naturalny opanować strach wywołany brutalnością napadu oraz ukształtować podstawowe nawyki obronne. Metodyka kursu zaprojektowana jest specjalnie dla kobiet. Szkolenie ma na celu naukę rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie i zachowania przy spotkaniu z napastnikiem. Uczestniczki uczą się reagować stosownie do poziomu zagrożenia i w miarę postępów rozwiązywania konfliktów poprzez fizyczną i słowną samoobronę.

   Kurs samoobrony obejmuje 20 spotkań po 1,5 godziny każde i będzie trwał do maja 2018 roku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora samoobrony.

   Kurs samoobrony dla uczestniczek grupy „Azymut” jest finansowany z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na 2018 rok, w ramach zadania „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

 

Grupa radzenia sobie z przemocą w rodzinie „Azymut”

 

   Grupa oferuje wsparcie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, zapewnia bezpieczeństwo i anonimowość oraz pomaga odzyskać kontrolę nad własnym życiem, uwolnić się od skutków urazu oraz odbudować prawidłowe relacje z innymi ludźmi.

   Grupę prowadzą wykwalifikowani specjaliści: psycholog i specjalista pracy socjalnej – absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W trakcie spotkań grupy, dzieci uczestników mają zapewnioną opiekę.

 

Kontakt telefoniczny 44 635 28 83