17 kwi 2018

Kalendarz wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych w maju i czerwcu 2018 r.

Submitted by Admin

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS (w tym zasiłków pielęgnacyjnych) W MAJU I CZERWCU 2018r.

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O

P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

8 maja

17 maja

28 maja

7 czerwca

19 czerwca

25 czerwca

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW W MAJU I CZERWCU 2018r. DOKONYWANE BĘDĄ W OKRESACH:

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

8 – 15 maja

18 – 24 maja

8 – 14 czerwca

21 – 27 czerwca

 

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie MOPS:

- 10 maja 2018r.
- 11 czerwca 2018r.

 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (Program „Rodzina 500+)

W KASIE MOPS W MAJU I CZERWCU 2018r.

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O

P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

9 maja

15 maja

23 maja

6 czerwca

13 czerwca

21 czerwca

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW W MAJU I CZERWCU 2018r. DOKONYWANE BĘDĄ W OKRESACH:

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

8 - 15 maja

18 – 24 maja

8 – 14 czerwca

21 – 27 czerwca