Projekt unijny ,,CUŚ dla powiatu bełchatowskiego"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Data: 22.05.2020 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosza nabór na dwa stanowiska

Opiekun w ramach projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego"

Treść ogłoszenia wraz z kwestionariuszem do pobrania poniżej

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających  ubóstwo i wykluczenie społeczne dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie, rozszerzenie istniejących oraz prowadzenie na terenie powiatu  miejsc świadczenia usług społecznych.

Harmonogram realizacji projektu do pobrania poniżej


 

 


 

Data: 17.06.2020 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosza nabór na stanowisko 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego" 

Treść ogłoszenia wraz z kwestionariuszem do pobrania poniżej