Jesteś tutaj: Start / O Ośrodku

O Ośrodku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tzw. Ustawy kompetencyjnej, Miejska Rada Narodowa w Bełchatowie 28 lutego 1990 roku podjęła uchwałę w sprawie powstania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Na tej podstawie Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 9/90 z dniem 1 czerwca 1990r. utworzył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bełchatowie, jako jednostkę organizacyjną gminy Miasto Bełchatów realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

 • 1 marca 1991r. - przejęcie Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Żłobka Miejskiego
  "Jaś i Małgosia" prowadzonych wcześniej przez ZOZ
 • styczeń 1992r. - przejęcie usług opiekuńczych od PCK oraz pomocy sąsiedzkich od PKPS
 • 21 listopada 1992r. - zorganizowanie w Bełchatowie pierwszych ogólnopolskich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego
 • 1 lipca 1993r. - wyłączenie Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" ze struktur MOPS
 • wrzesień 1995r. - przeniesienie siedziby MOPS z ul. Kościuszki 13 do budynku przy
  ul. Czaplinieckiej 19a
 • styczeń 2000r. - utworzenie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie
 • marzec 2001r. - uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • czerwiec 2002r. - utworzenie Świetlicy Środowiskowej "Promyk"
 • maj 2003r. - oddanie do użytku publicznego nowej siedziby MOPS przy ul. Dąbrowskiego 2
 • listopad 2003r. - uruchomienie Noclegowni Miejskiej
 • 1 kwietnia 2004r. - utworzenie Działu Świadczeń Rodzinnych
 • lipiec 2007r. - uruchomienie Jadłodajni Miejskiej