Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez Dział Pomocy Usługowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za tę formę pomocy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

W 2023 r. całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 36,49 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Usługowej

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 44 635 28 79, 518 756 539

Autor: ND