Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez Dział Pomocy Usługowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za tę formę pomocy określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

W 2022r. całkowity koszt specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 29,97

Zarządzenie nr 70/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.,

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Usługowej

ul. Dąbrowskiego 2

tel. 518- 756-539

Autor: PF