Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 - Moduł II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie przystąpił do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z pozyskanych środków zostaną zakupione opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki aktywną do 31.12.2022 roku.

Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy maja problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

Seniorom zostaną udostępnione tzw. „Opaski bezpieczeństwa” wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • Detektor upadku,

  • Czujnik zdjęcia opaski,

  • Lokalizator GPS,

  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa ”opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest BEZPŁATNA dla mieszkańców naszego Miasta.

Informacja:

KONTAKT: pod numerem telefonu: 518 756 539, 044 635 28 79 w godzinach pracy Ośrodka.