Schronienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osobie lub rodzinie przysługuje prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez zapewnienie tymczasowego miejsca w noclegowni, albo w schronisku
dla osób bezdomnych

Na terenie Bełchatowa funkconuje:

  • Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej 7a,
  • Stowarzyszenie Monar - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
    przy ul. Czaplinieckiej  19 b

Pobyt w Schronisku wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Pobyt w Stowarzyszeniu MONAR - Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT dla osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej posiadających stały lub ostatni stały adres zameldowania poza Bełchatowem wymaga wydania decyzji administracyjnej, przez Ośrodki właściwe ze względu na miejsce zameldowania.

Pliki do pobrania