Harmonogram

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 

Nazwa Beneficjenta: Miasto Bełchatów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Nr projektu:POWR.02.05.00-00-0378/19-00

Tytuł projektu: „Efektywna i skuteczna pomoc w Mieście Bełchatów”

Rodzaj wsparcia/działania

Data udzielania wsparcia/działania

Godziny udzielania wsparcia/ działania

Adres realizacji

Warsztaty przybliżające Model realizacji usług o określonym standardzie

 26.06.2020 r.

03.07.2020 r.

 8:00-15:00 (7h)

8:00-15:00 (7h)

 Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Okrzei 1a
97-400 Bełchatów

   
Spotkania  z coachem

23.09.2020 r.

24.09.2020 r.

19.10.2020 r.

20.10.2020 r. (zajęcia odwołane)

30.10.2020 r. 

19-20.11.2020 r. 

8-9.12.2020 r.

25.01.2021 r.

27.01.2021 r.

18-19.02.2021 

25-27.03.2021 r. 

13-14.05.2021 r.

21 - 22.06.2021 r.

08 - 09.07.2021 r.

19 - 20.08.2021 r.

20 i 28.09.2021

18 i 19.10.2021

7:30 - 15:30 (8h)

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszica 18
97-400 Bełchatów 

Szkolenie pt.

"Praca socjalna jako podstawa działań pracownika socjalnego"

30.09.2020 r.

07.10.2020 r.

06.11.2020 r.

13.11.2020 r.

8:30 - 15:30 (7h)

8:30 - 15:30 (7h)

8:30 - 15:30 (7h)

8:30 - 15:30 (7h)

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Staszica 18
97-400 Bełchatów

Wizyta studyjna

08.10.2020 r.

8:00 - 17:00 (9h)

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Kościuszki 10
97-500 Radomsko

 

 

 

 

 

 

Superwizja

 

30.11.2020 r.

01.12.2020 r.

22.02.2021 r.

23.02.2021 r.

19.04.2021 r.

20.04.2021 r.

23.06.2021 r.

24.06.2021 r.

13.10.2021 r.

14.10.2021 r.

8:00-15:30 (7,5 h)

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów

 
 

Szkolenie pt.

„Kodeks Postępowania Administracyjnego”

18.01.2021 r.

19.01.2021 r.

28.01.2021 r. 

 

9:00-15:00 (6h)

9:00-15:00 (6h)

9:00-15:00 (6h)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów

 

Szkolenie pt.

„Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w OPS”

09.02.2021 r.

04.02.2021 r

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów

Szkolenie pt.

„Komunikacja z osobami starszymi oraz zaburzonymi psychicznie”

18.03.2021 r.

26.03.2021 r.

16.04.2021 r.

22.04.2021 r.

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów

Szkolenie pt.

„Kontrakt socjalny jako narzędzie wsparcia i motywowania w procesie zmiany”

25.05.2021 r.

08.06.2021 r.

28.09.2021 r.

05.10.2021 r. 

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

8:30-15:30 (7h)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów

 Szkolenie pt. 

„Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji”

 

29.11.2021

30.11.2021

 8:00-15:00 (7h)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów 

 Szkolenie pt.

„Mistrzowska obsługa klienta – najwyższe standardy w trudnych sytuacjach”

 01.12.2021

02.12.2021

8:00-15:00 (7h)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Staszica 18 97-400 Bełchatów

 

 

Autor: RL