Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 10.11.2022r. prosimy osoby zainteresowane ( lub opiekunów) o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w terminie do 04.11.2022 r.

Informacji udzielają:

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, tel. 044 635 28 79, tel. 518 756 539

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2023 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023